Organisatie

Leerfit

Arbeidsfit

groenstarters

Ambitie van GroenStart

GroenStart zet zich in voor een werkende arbeidsmarkt in de groene en agrarische sectoren van Noord-Holland Noord. Deelnemers aan GroenStart zijn er in vele maten en soorten. Zo hebben we jongeren, ouderen, nieuwkomers, mannen, vrouwen, jongens, meisjes. Zij hebben met elkaar gemeen dat er een individuele vraag is die te maken heeft met zelfstandigheid; met persoonlijke ontwikkeling, met sociaalmaatschappelijke ontwikkeling of met een ontwikkeling van een bekwaamheid. GroenStart biedt de deelnemers trajecten aan waarmee de zelfstandigheid wordt vergroot. Onze methodiek daarbij is voorschakelen, opleiden en begeleiden naar werk. Onze deelnemers hebben allemaal een verschillende achtergrond maar samengevat hebben we het over van zorg naar werk, van onderwijs naar werk, van uitkering naar werk en soms van dagbesteding naar werk.

GroenStart sluit aan bij de thema’s van de Regionale Arbeidsmarktagenda Noord-Holland Noord 2019-2025, te weten Duurzame inzetbaarheid, een Leven Lang Ontwikkelen en Inclusiviteit.

info en aanmelding

bel of mail Githa Gilles

06 – 51 03 00 15

g.gilles@clusius.nl

Projectleiders

Martijn Grosmann, initiatiefnemer en projectleider GroenStart

Succes in GroenStart is het resultaat van samenwerking. Zo wordt maatwerk mogelijk. We gingen vaak voorbij de eerste “nee”. Door te sleutelen aan systemen en te kijken naar de gehele keten, kwamen we tot innovatieve en onverwachte oplossingen.

Ik gun iedereen die gebaat is bij maatwerk een plekje in GroenStart

Sven van Sligter, projectleider GroenStart

Alle begin is moeilijk en liever een geslaagde mislukking dan niet geprobeerd hebben. Gelijke kansen bestaan niet, inclusie wel. GroenStart heeft dat aangetoond: echt werk werkt echt. Het is niet de vraag óf maar hóé GroenStart verder gaat.

Ik gun een GroenStart-stoel aan BV Nederland.

Van idee tot project

Hannelore Speelman, oud-directeur van zorgbedrijf Noorderhoeve in Schoorl

Het resultaat van een universitair onderzoek naar het effect van landbouw en zorg op probleemjongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt was dat een beschutte werkplek en buiten werken hen goed deed. Regulier onderwijs volgen bleek moeilijk. GroenStart is de gouden formule.

Rian van Dam, oud-programma-manager van GreenPort NHN

Het concept GroenStart paste binnen het GreenPort thema ‘Onderwijs en Arbeidsmarkt’. Er was krapte op de arbeidsmarkt, inclusief een tekort aan mensen voor het handwerk. Het project GroenStart kon starten toen een subsidie uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) werd toegekend.

Rien van Tilburg, bestuursvoorzitter Clusius College

GroenStart heeft ons veel geleerd. Alle ervaringen gaan we verzilveren. De maatwerkaanpak van GroenStart, waaronder zorgen dat jongeren leer- en werkfit worden, blijven we inzetten. Het Horizon College gaat, met ons en andere mbo’s als partner, het GroenStart concept in andere sectoren introduceren.

Harry Nederpelt, wethouder gemeente Medemblik

Ik ben erg tevreden dat het maatwerkproject GroenStart in de praktijk echt werkt en bijdraagt aan een maatschappelijke verandering. Door het opleidingsaanbod flexibel in te zetten, zien we dat mensen aantoonbaar meer uitstromen naar een baan in het groen.

Stuurgroep

Rien van Tilburg, voorzitter Stuurgroep GroenStart

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben werkervaring nodig. Ruim 120 jongeren en nieuwe Nederlanders die een steuntje in de rug nodig hebben, zijn door partners van GroenStart aan werk geholpen, uniek in Nederland. Ik ben apetrots op GroenStart!

Een jongere die zoekende is, gun ik een GroenStart-stoel zodat hij niet verdwaalt. 

Nico ’t Hooft, oud lid van de stuurgroep van GroenStart

GroenStart heeft baanbrekend werk verricht met het opzetten van krachtige samenwerkingsstructuren tussen onderwijs, overheid en ondernemers. Ook heeft het project zich niet beperkt tot het laaghangend fruit dat gemakkelijk te plukken valt. GroenStart heeft aan hoge bomen staan schudden.

Sharon Smit, oud directeur RPAnhn en toenmalig lid van de stuurgroep van GroenStart

RPAnhn gaat ervanuit dat iedereen die kan werken, werkt! GroenStart heeft financieel een ingewikkeld traject doorlopen. Het ontschotten van de beschikbare middelen kostte tijd. GroenStarters hebben een goede toekomst want groen is één van de kansrijke sectoren in de regio.

Ben Tap, directeur RPAnhn en lid van de stuurgroep van GroenStart

Hier is subsidie nu voor bedoeld; nieuwe ideeën helpen aanjagen. Groenstart kan nu op eigen kracht verder. Ik ben er trots op dat het RPAnhn hier een bijdrage aan heeft mogen leveren. Ik wens Groenstart veel succes!

Intake team

Yvonne Haisma, Uitzendorganisatie Herenbos

Kijk over de schutting heen. Veel is dan mogelijk. Steek een helpende hand uit als iemand een baan kan krijgen maar zonder een fiets de werkplek niet kan bereiken. Wees daarin praktisch en creatief!

Jessica Doorson, docente Clusius College en initiatiefnemer GroenStart Entree opleiding Hoorn

Vroegtijdige schoolverlaters hebben vaak veel problemen met zichzelf, hun omgeving en thuis. GroenStart biedt hen met maatwerk en geduld een laatste kans. Het is fantastisch om de trots en blijheid te zien als zij hun eerste diploma halen. Succes motiveert!

Eveline Vogelsang, voormalig zorgmanager De Noorderhoeve in Schoorl

Haal geen treden in de ladder weg als iemand een treetje hoger komt. Een GroenStarter mag niet zijn (WAJONG) uitkering verliezen als na het grijpen van zijn kans bij GroenStart de groensector toch niet voor hem geschikt blijkt.

Githa Gilles, teamleider Clusius College Entree opleidingen/GroenStart

Kwetsbare jongeren ervaren teveel teleurstellingen en faalmomenten en vaak te weinig succes. GroenStart brengt daarin verandering wat soms een uitdaging is binnen het onderwijs. Alleen in de winter lesgeven betekent óf een extra taak voor iemand óf een docent elders vrijroosteren.

Susan van der Heide, ondersteuningscoördinator GroenStart vanuit het Clusius College

GroenStart heeft bestaande structuren doorbroken. Uniek is het voorschakelen dat is geïntroduceerd. Tijdens deze kennismaking met de groensector leert iemand ook de basisvaardigheden van werken, zoals op tijd opstaan en op je werk zijn en je aan afspraken houden.

Ondersteuning

Paulien Heubergen, secretaresse College van Bestuur Clusius

Voor Groenstart werkte ik onder andere aan een kandidaatvolgsysteem. GroenStarters hebben hun eigen financiële situatie en instroommoment.  Ik heb meegeholpen om dit inzichtelijk te maken. Het is een ontzettend mooi project geweest waar ik met trots aan heb meegewerkt.

Thea Bruin, financiële administratie Clusius College

Elk project, ook Groenstart, heeft (in het begin) administratieve uitdagingen. Een van mijn taken is om de verschillende geldstromen duidelijk en overzichtelijk te administreren. Ik vind het fijn om aan Groenstart mijn administratieve bijdrage te hebben mogen leveren.

Rob Dekker, directeur Clusius College vestiging Schagen

Het Clusius College deelt de ambitie en visie van GroenStart. Implementeren van een nieuw leerconcept in onderwijsland heeft tijd nodig. Het reguliere onderwijs kent geen flexibele instroom en heeft geen voorschakeltraject, vernieuwende onderdelen van GroenStart en tegelijkertijd de kritische succesfactoren.

Erna Steenhuis, communicatie-adviseur vanuit GreenPort NHN

Met veel energie, enthousiasme, passie en overtuiging heeft GroenStart waardevolle resultaten geboekt. GroenStarters hebben een springplank naar de arbeidsmarkt gekregen. Zij kunnen nu hun horizon verbreden en op zoek gaan naar kansen, ook in de bloembollen- en groententeelt en foodsector.

Ik gun de ondernemers een GroenStart stoel. Laten zij het succesverhaal vertellen, dat scoort het beste!

Carmen Tammer, administratieve ondersteuning vanuit GreenPort NHN

GroenStart is succesvol in het beter op elkaar laten aansluiten van de capaciteiten van een jongere, het onderwijs en de arbeidsmarkt. Gemeenten, hulpverleners en ouders die met GreenPort contact opnamen, verwees ik door naar de juiste persoon in de juiste regio.

Mandy Brouwer, projectondersteuner vanuit GreenPort NHN

In 2018 hebben we voor ruim 60 gasten van GroenStart in het AZ stadion een symposium georganiseerd rondom de voetbalwedstrijd AZ-Vitesse. GroenStarters vertelden hun ervaringen aan ouders en aan relaties van gemeenten, zorginstellingen en bedrijven. Het symposium werkte als een vliegwiel.

Brian Verweij, strategisch advisieur RPAnhn

Groenstart maakt echt impact op mensen die ontzettend veel kunnen betekenen op de arbeidsmarkt. Innovatief werken, leren en ontwikkelen samenbrengen in de groensector is een grote uitdaging die Groenstart tot een erg mooi resultaat heeft weten om te zetten.

Ronald Koenen, strategisch adviseur RPAnhn

Belangrijk is dat continu wordt gewerkt aan het dichten van het gat tussen het onbenut arbeidspotentieel en de eisen van werkgevers. De mismatch wegnemen is een verantwoordelijkheid van werkgevers, overheid, onderwijs, én werkzoekenden: kansen zien, aanpassen, doorzetten en een leven lang leren.

Femke Blokker, strategisch adviseur RPAnhn

Ooit hoorde ik een kwetsbare jongere zeggen dat hij alleen nog maar een veterstrikdiploma had gehaald. Dit raakte mij omdat ik vind dat iedereen recht heeft op een toekomst. GroenStart biedt dat perspectief en maakt impact. Dat is mooi, daar doen we het voor.

Carolina  Deelen, projectleider Match 2020 van De Kopt Werkt

GroenStart heeft zijn eigen ‘ecosysteem’ van partners en deelnemers ontwikkeld. Dit leer-werkproject laat op een indrukwekkende wijze zien hoe mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt toch kunnen aansluiten en zich maatschappelijk gewaardeerd voelen, goed voor henzelf én hun thuissituatie.

Ton Berkhout, Strategisch adviseur Arbeidsmarkt

De provincie volgt de transitie in de samenleving: de zoektocht naar de menselijke maat in de economie. GroenStart heeft ons lessen geleerd als het gaat om preventieve inclusie. De uitdaging nu is ‘hoe maken we van iets kleins, iets groots.

John Herfkens, Arbeidsambassadeur van de provincie Noord-Holland

Handwerk in het groenvak verdient een beter imago. Resultaat van het groenonderhoud is direct zichtbaar en wordt door de omgeving zeer gewaardeerd. Ik pleit voor het opnemen van werknemers in de arbeidsmarktvisie. Dat wordt WooW (Werkgevers, onderwijs, overheid en Werknermers)!

Matthijs Bobeldijk, aanjager van de betekeniseconomie en beroepsonderwijs van de toekomst

Mensen laten meedoen én laten ervaren dat je ertoe doet, is niet vanzelfsprekend. Het is puzzelen om inclusieve oplossingen te vinden. GroenStart heeft die puzzel gelegd. GroenStart staat in mijn boek ‘IMPACT, zet vanuit je Purpose Case de wereld naar je hart’.

Yvonne Bosman, communicatie

Voor de GroenStart nieuwsbrieven ging ik naar leslocaties waar ik docenten en GroenStarters sprak over hun leer- en werkervaringen. Interviewgesprekken hield ik met werkgevers en bestuurders. Bij de certificaat- en diploma-uitreikingen zag ik grote trots en veel blijheid, ontroerend.